لیگ جزیره

۱۳ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۰

2-1
4-3-3 سیستم 5-3-2
هازارد (32' ) - لوییز (63') گلزن ها نرس (42')
3 کارت زرد 5
0 کارت قرمز 1
5 ضربه آزاد 6
8 کرنر 6
0 آفساید 1
0 پنالتی 0
5 خطا 9
5 پرتاب 6
47 شوت 36
22 شوت در چارچوب 15
1 خطای هند 2