لیگ جزیره

۱۳ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۰

3-2
4-3-3 سیستم 5-3-2
هازارد (32' ) - لوییز (63') گلزن ها پوگبا (42')
4 کارت زرد 3
1 کارت قرمز 0
5 ضربه آزاد 6
7 کرنر 5
0 آفساید 1
1 پنالتی 0
4 خطا 3
2 پرتاب 4
41 شوت 33
25 شوت در چارچوب 17
1 خطای هند 0